Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:00 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26.1/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.9/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Thấp/Cao

28.5°/33.6°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.94 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0