Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:19 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
32/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.3/ 29.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.8/ 25.1°
Sáng/Tối
20.1/ 29.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24.7/ 24.7°
Sáng/Tối
22.7/ 28.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 24.3°
Sáng/Tối
21.6/ 29.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:45
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 32.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Thấp/Cao

23.2°/32.2°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

10.19