Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:08 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
37.9/ 27.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.4/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.6°
Sáng/Tối
25.7/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 28°
Sáng/Tối
25.1/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.6/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Thấp/Cao

25.8°/39.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0