Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:51 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ

13:00

26.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.74 km/giờ

16:00

27.1°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.53 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.91 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.23 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.19 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
6.23 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.66 km/giờ

10:00

27.2°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.57 km/giờ

13:00

27.9°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.96 km/giờ

16:00

28.9°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.14 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.16 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.79 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.37 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.35 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.92 km/giờ

10:00

28.5°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.82 km/giờ

13:00

30.7°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
5.54 km/giờ

16:00

29.7°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.16 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.49 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.23 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa

01:00

26.6°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.85 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.42 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.83 km/giờ

10:00

26.1°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.4 km/giờ

13:00

27.3°C / 30.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
5.35 km/giờ

16:00

27.2°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
5.36 km/giờ

19:00

25.7°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.96 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.29 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.4 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.65 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.13 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.53 km/giờ

13:00

27.4°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.94 km/giờ

16:00

26.8°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.63 km/giờ

19:00

25.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.38 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.71 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa

01:00

25°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.36 km/giờ

04:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.4 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.51 km/giờ

10:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.24 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Thấp/Cao

25.8°/28.3°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

2.55