Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:05 | 24/04/2024
Nhiều mây 36.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Thấp/Cao
27.5°/37.3°
Độ ẩm
37%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.15 km/giờ
Điểm ngưng
19.6 °C
Chỉ số UV
12.43

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
260.35
NH3
0.13
NO
0.01
NO2
0.17
O3
45.78
PM10
2.86
PM25
1.8
SO2
0.08

Thời tiết Huyện Năm Căn - Cà Mau theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Huyện Năm Căn - Cà Mau những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau những ngày tới