Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:39 | 17/10/2021
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24°/32°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.58 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0.28

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
263.69
NH3
2.15
NO
0
NO2
1.82
O3
33.62
PM10
2.93
PM25
2.35
SO2
0.44

Thời tiết Huyện Năm Căn - Cà Mau theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Huyện Năm Căn - Cà Mau những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Năm Căn - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Năm Căn - Cà Mau những ngày tới