Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Thấp/Cao

25.9°/30.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

6.11 km

Gió

3.13 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0