Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:35 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.8°
Sáng/Tối
23.2/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
23.5/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Thấp/Cao

24.4°/31.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.11 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0