Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:04 | 16/06/2024
Nhiều mây 31.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 36.8°.

Thấp/Cao
27.4°/31.1°
Độ ẩm
63%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.5 km/giờ
Điểm ngưng
23.5 °C
Chỉ số UV
11.82

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
220.3
NH3
0.36
NO
0.02
NO2
0.35
O3
33.98
PM10
1.48
PM25
1.07
SO2
0.09

Thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau những ngày tới