Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:20 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 28.1°
Sáng/Tối
26.3/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.9/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 33.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.9°
Sáng/Tối
27.5/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Thấp/Cao

26.1°/38.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0.59