Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:43 | 15/07/2024
Thấp/Cao
25.7/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
7.5 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.8/ 26.5°
Tầm nhìn
9.54 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.4/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Thấp/Cao

25.2°/29.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.23 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

1.74