Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:33 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
36.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 27.4°
Sáng/Tối
25.3/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.6/ 28.9°
Sáng/Tối
26.5/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 31.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.8/ 34.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Thấp/Cao

25.3°/38.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0