Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:28 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
28.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.62 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.87 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.63 km/giờ

10:00

28.2°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.74 km/giờ

13:00

29.4°C / 35°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
2.97 km/giờ

16:00

27.7°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.92 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.07 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.88 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mây cụm

01:00

24.4°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.14 km/giờ

04:00

24.1°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
96%
2.02 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.22 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.58 km/giờ

13:00

33°C / 35.9°C
Mây cụm Mây cụm
57%
4.78 km/giờ

16:00

30.3°C / 34.2°C
Mây thưa Mây thưa
65%
4.56 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.68 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.1 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:41
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.02 km/giờ

04:00

23.1°C / 24.2°C
Mây cụm Mây cụm
97%
2.21 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.16 km/giờ

10:00

30.4°C / 34.6°C
Mây cụm Mây cụm
64%
5.42 km/giờ

13:00

32.1°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
5.93 km/giờ

16:00

30.8°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
62%
5.15 km/giờ

19:00

26°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.22 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.47 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:42
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.25 km/giờ

04:00

24.2°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
2.42 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
3.68 km/giờ

10:00

30.5°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
6.2 km/giờ

13:00

31.1°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
6.4 km/giờ

16:00

29.7°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
5.58 km/giờ

19:00

26.4°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
81%
3.55 km/giờ

22:00

25°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.81 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:42
Mây thưa

01:00

25.5°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.82 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
90%
3.6 km/giờ

07:00

26.1°C / 27.1°C
Mây cụm Mây cụm
88%
3.94 km/giờ

10:00

31.7°C / 34.6°C
Mây thưa Mây thưa
62%
6.25 km/giờ

13:00

32.1°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
54%
6.41 km/giờ

16:00

32°C / 34.1°C
Mây cụm Mây cụm
62%
5.56 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.71 km/giờ

22:00

26°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.53 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Thấp/Cao

24.5°/32.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0