Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:00 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa vừa

19:00

28.6°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.43 km/giờ

22:00

27.5°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.36 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.25 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.48 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.81 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.14 km/giờ

13:00

27°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.7 km/giờ

16:00

27.5°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.59 km/giờ

19:00

26.6°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.86 km/giờ

22:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.93 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.3 km/giờ

04:00

25°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.07 km/giờ

07:00

25°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.82 km/giờ

10:00

27.4°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.43 km/giờ

13:00

30°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
4.71 km/giờ

16:00

26.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.54 km/giờ

19:00

26°C / 28°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
3.15 km/giờ

22:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.93 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.66 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.57 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.64 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.37 km/giờ

13:00

31°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
4.76 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
4.26 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.89 km/giờ

22:00

25.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.02 km/giờ
Ngày/Đêm
27.3/ 24°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.11 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.28 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.23 km/giờ

10:00

26.1°C / 27.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.52 km/giờ

13:00

27.9°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.81 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.21 km/giờ

19:00

25.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.93 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.31 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa

01:00

25°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.59 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.2 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.82 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.56 km/giờ

13:00

28.4°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
6.37 km/giờ

16:00

26.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.26 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Thấp/Cao

25°/29.1°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.25 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

1.46