Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:05 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ

04:00

24.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.13 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.43 km/giờ

10:00

28°C / 32.5°C
Mây cụm Mây cụm
74%
5.12 km/giờ

13:00

32.8°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
4.61 km/giờ

16:00

30.8°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
4.51 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.07 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.92 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ

01:00

24.5°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.82 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.85 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.18 km/giờ

10:00

29.2°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.68 km/giờ

13:00

31.7°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
4.73 km/giờ

16:00

27.3°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.36 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.94 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.44 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.44 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.11 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.08 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
6.16 km/giờ

13:00

30.1°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.89 km/giờ

16:00

28.8°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.32 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.05 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.13 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.08 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.25 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.96 km/giờ

10:00

30.9°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
5.99 km/giờ

13:00

29.5°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
5.45 km/giờ

16:00

28.1°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
4.5 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.51 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.28 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Thấp/Cao

24.9°/32.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0