Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:21 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.1°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.1/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Thấp/Cao

24.6°/31.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.3 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0