Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:56 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28/ 29.5°
Sáng/Tối
28.6/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 29.5°
Sáng/Tối
30/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 29.6°
Sáng/Tối
29.5/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 29°
Sáng/Tối
28.8/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28.4°
Sáng/Tối
29.8/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.9°
Sáng/Tối
29.8/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
29.4/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.3°
Sáng/Tối
29.7/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 28.3°
Sáng/Tối
29.8/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Thấp/Cao

25.7°/31.7°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.77 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.35