Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:32 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa

16:00

29.3°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.46 km/giờ

19:00

28.2°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.76 km/giờ

22:00

27.7°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.8 km/giờ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.4 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.67 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
5.73 km/giờ

10:00

27.1°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.71 km/giờ

13:00

29.4°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
5.49 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.94 km/giờ

19:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.85 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.41 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa

01:00

26.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.33 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.37 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.54 km/giờ

10:00

29.3°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.64 km/giờ

13:00

29.9°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
5.01 km/giờ

16:00

28.5°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.86 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.69 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.66 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.41 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.55 km/giờ

07:00

27°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.91 km/giờ

10:00

28.2°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.46 km/giờ

13:00

30.9°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
4.08 km/giờ

16:00

29.4°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
4.58 km/giờ

19:00

26.2°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.25 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.39 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Thấp/Cao

25.8°/30.5°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

3.78