Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:56 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
23.4/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:44
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:39
Thấp/Cao

24.4°/31.5°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.34 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.58