Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
25.6/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.6/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.3/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Thấp/Cao

24.2°/27.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.88 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0