Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:00 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:42
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:40
Thấp/Cao

24.4°/32°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.2 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

6.23