Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:01 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 27.5°
Sáng/Tối
25.7/ 33.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 34.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 35°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Thấp/Cao

25.3°/36.5°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

5.72