Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:35 | 22/05/2024
Thấp/Cao
27.5/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.8/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.9/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.9/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Thấp/Cao

26.6°/36.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0