Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:47 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 27°
Sáng/Tối
24.9/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:37
Thấp/Cao

24.1°/30.6°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.65 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.97