Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:50 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Thấp/Cao

24.3°/31.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0