Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 23/06/2024
Mưa nhẹ 26.3°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.1°.

Thấp/Cao
25.1°/31.8°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.2 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
420.57
NH3
1.46
NO
0
NO2
2.38
O3
47.92
PM10
15.17
PM25
12.11
SO2
0.74

Thời tiết Xã Trần Phán - Huyện Đầm Dơi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trần Phán - Huyện Đầm Dơi trong 12h tới

Thời tiết Xã Trần Phán - Huyện Đầm Dơi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Trần Phán - Huyện Đầm Dơi những ngày tới

Lượng mưa Xã Trần Phán - Huyện Đầm Dơi những ngày tới