Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:53 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa vừa 32.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Thấp/Cao

26.2°/35.7°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.88 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

5.46