Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:27 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 27.7°
Sáng/Tối
25.3/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.6°
Sáng/Tối
25.5/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 27.2°
Sáng/Tối
25.2/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 33.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.3/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 34.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28.9°
Sáng/Tối
26.4/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Thấp/Cao

25.9°/36.7°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0