Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:33 | 23/06/2024
Nhiều mây 26.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Thấp/Cao
25.7°/31.3°
Độ ẩm
89%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.52 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
433.92
NH3
2.22
NO
0
NO2
3.09
O3
31.83
PM10
11.5
PM25
9.32
SO2
1.1

Thời tiết Xã Quách Phẩm - Huyện Đầm Dơi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quách Phẩm - Huyện Đầm Dơi trong 12h tới

Thời tiết Xã Quách Phẩm - Huyện Đầm Dơi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Quách Phẩm - Huyện Đầm Dơi những ngày tới

Lượng mưa Xã Quách Phẩm - Huyện Đầm Dơi những ngày tới