Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:59 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 31.9°
Sáng/Tối
30.2/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 31.6°
Sáng/Tối
31.4/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.1/ 31.1°
Sáng/Tối
31.3/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30.9°
Sáng/Tối
30.7/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30.4°
Sáng/Tối
30.3/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 30.1°
Sáng/Tối
30.7/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 30.8°
Sáng/Tối
30.2/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 29.5°
Sáng/Tối
30.4/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 30.4°
Sáng/Tối
30.4/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 29°
Sáng/Tối
30.3/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 30.5°
Sáng/Tối
30.8/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 30.4°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 31°
Sáng/Tối
30.4/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 30.2°
Sáng/Tối
30.1/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 30.4°
Sáng/Tối
30.2/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 30.4°
Sáng/Tối
29.2/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.3°
Sáng/Tối
30.8/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 30.9°
Sáng/Tối
29.7/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 29.4°
Sáng/Tối
30/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 31°
Sáng/Tối
29.8/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 30.7°
Sáng/Tối
30.5/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.9°
Sáng/Tối
30.7/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 30.2°
Sáng/Tối
29.8/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 30.6°
Sáng/Tối
29.8/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 37.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 43.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Thấp/Cao

27.7°/37.6°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

12.07