Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 15/06/2024
Mây thưa 32.3°

Mây thưa

Cảm giác như 36.9°.

Thấp/Cao
25.7°/35.9°
Độ ẩm
56%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.91 km/giờ
Điểm ngưng
22.6 °C
Chỉ số UV
3.52

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
293.73
NH3
2.12
NO
0.13
NO2
1.21
O3
27.54
PM10
1.42
PM25
1.02
SO2
0.37

Thời tiết Huyện Phù Cát - Bình Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phù Cát - Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Phù Cát - Bình Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Phù Cát - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Phù Cát - Bình Định những ngày tới