Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:45 | 24/05/2024
Nhiều mây 31.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.3°.

Thấp/Cao
25.5°/35.6°
Độ ẩm
69%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.74 km/giờ
Điểm ngưng
25.7 °C
Chỉ số UV
0.49

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
370.5
NH3
4.02
NO
0.02
NO2
5.74
O3
27.18
PM10
4.99
PM25
4.08
SO2
2.38

Thời tiết Thị xã An Nhơn - Bình Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã An Nhơn - Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Thị xã An Nhơn - Bình Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã An Nhơn - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Thị xã An Nhơn - Bình Định những ngày tới