Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:09 | 22/04/2024
Nhiều mây 26.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 27.1°.

Thấp/Cao
24.2°/42.4°
Độ ẩm
85%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.17 km/giờ
Điểm ngưng
23.3 °C
Chỉ số UV
0.15

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
350.48
NH3
2.88
NO
0.03
NO2
4.11
O3
9.21
PM10
10.39
PM25
7.76
SO2
0.57

Thời tiết Huyện Tây Sơn - Bình Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tây Sơn - Bình Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định những ngày tới