Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:17 | 13/07/2024
Nhiều mây 30.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.5°.

Thấp/Cao
24.7°/33.8°
Độ ẩm
68%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.45 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
5.03

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
243.66
NH3
0.46
NO
0.11
NO2
0.77
O3
15.56
PM10
0.62
PM25
0.5
SO2
0.18

Thời tiết Huyện Tây Sơn - Bình Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tây Sơn - Bình Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tây Sơn - Bình Định những ngày tới