Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:33 | 21/04/2024
Mây cụm 25.6°

Mây cụm

Cảm giác như 27.9°.

Thấp/Cao
25.5°/35°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.45 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
5.45
NO
0.01
NO2
5.14
O3
19.49
PM10
9.54
PM25
7.22
SO2
1.25

Thời tiết Huyện Tuy Phước - Bình Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tuy Phước - Bình Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định những ngày tới