Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:57 | 24/07/2024
Mưa nhẹ 29.8°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.7°.

Thấp/Cao
28.5°/32.3°
Độ ẩm
70%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.8 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
293.73
NH3
0.83
NO
0
NO2
1.01
O3
29.33
PM10
1.09
PM25
0.92
SO2
0.31

Thời tiết Huyện Tuy Phước - Bình Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tuy Phước - Bình Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Phước - Bình Định những ngày tới