Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:45 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.7 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0