Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:14 | 21/04/2024
Nhiều mây 27.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Thấp/Cao
25.4°/33.2°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.17 km/giờ
Điểm ngưng
25.5 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
270.37
NH3
3.48
NO
0
NO2
3.17
O3
32.54
PM10
4.88
PM25
3.27
SO2
1.43

Thời tiết Xã Cát Tài - Huyện Phù Cát theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cát Tài - Huyện Phù Cát trong 12h tới

Thời tiết Xã Cát Tài - Huyện Phù Cát những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cát Tài - Huyện Phù Cát những ngày tới

Lượng mưa Xã Cát Tài - Huyện Phù Cát những ngày tới