Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:57 | 26/05/2024
Nhiều mây 33.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Thấp/Cao
26.5°/36°
Độ ẩm
54%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.41 km/giờ
Điểm ngưng
23.8 °C
Chỉ số UV
12.29

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
357.15
NH3
3.2
NO
0.07
NO2
1.34
O3
41.84
PM10
4.8
PM25
3.66
SO2
0.69

Thời tiết Xã Cát Sơn - Huyện Phù Cát theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cát Sơn - Huyện Phù Cát trong 12h tới

Thời tiết Xã Cát Sơn - Huyện Phù Cát những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cát Sơn - Huyện Phù Cát những ngày tới

Lượng mưa Xã Cát Sơn - Huyện Phù Cát những ngày tới