Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:08 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
24.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.6/ 23.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22.6°
Sáng/Tối
22.4/ 25.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.4/ 23.7°
Sáng/Tối
21.7/ 25.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.6/ 23.5°
Sáng/Tối
22.5/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.3/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.3/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.2/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.4/ 27.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 23.4°
Sáng/Tối
22.2/ 27.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.2/ 27.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mây cụm
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 23.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Thấp/Cao

21°/27.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.3 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

2.26