Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:33 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

11.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

997 mb

Gió

14.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Phù Cát
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.73