Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:44 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
24.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 22.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.9/ 25.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 23°
Sáng/Tối
21.6/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 23.1°
Sáng/Tối
22.1/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.5/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.8/ 23°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.6/ 26.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 23.2°
Sáng/Tối
22.1/ 27.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.6/ 23.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.6°
Sáng/Tối
21.9/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.7/ 24.6°
Sáng/Tối
22.8/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.7/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 27.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Thấp/Cao

21.7°/27.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.1 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

0.9