Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

3.12