Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:57 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

9.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

11.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 29.7°
Sáng/Tối
27.7/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 29.5°
Sáng/Tối
28.4/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 29.1°
Sáng/Tối
27.1/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 29.9°
Sáng/Tối
28.7/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 27.4°
Sáng/Tối
29/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.9°
Sáng/Tối
25.8/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

11.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 29.4°
Sáng/Tối
28.6/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

11.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Thấp/Cao

28.4°/32.9°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.35 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0