Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:39 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

12.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:25
Mưa nhẹ
Huyện Phù Cát
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.26 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0