Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:47 | 08/02/2023
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 22°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0