Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:03 | 04/12/2023
Thấp/Cao
23.4/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.8/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.1/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.5/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:13
Thấp/Cao

23.1°/28°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

7.3