Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:22 | 16/07/2024
Nhiều mây 30°

Nhiều mây

Cảm giác như 34.6°.

Thấp/Cao
25.8°/32.5°
Độ ẩm
73%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.94 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
0.94

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
310.42
NH3
1.63
NO
0.02
NO2
1.54
O3
31.47
PM10
2.92
PM25
2.46
SO2
0.52

Thời tiết Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát trong 12h tới

Thời tiết Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát những ngày tới

Lượng mưa Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát những ngày tới