Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:44 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.9/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.2/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
28.7/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.5°
Sáng/Tối
28.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.5°
Sáng/Tối
27.4/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.3°
Sáng/Tối
28.2/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.6/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.2/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.1/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:04
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:57
Thấp/Cao

25.4°/32.7°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.48 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

6.29