Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:16 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:07
Mây rải rác
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 32.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Thấp/Cao

24.3°/32.4°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

11.22