Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 25.9°
Sáng/Tối
29.8/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa

10:00

34.6°C / 40.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
51%
3.91 km/giờ

13:00

35.4°C / 41°C
Mây rải rác Mây rải rác
51%
7.1 km/giờ

16:00

31.9°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.94 km/giờ

19:00

27.2°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.12 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.3 km/giờ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.33 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.3 km/giờ

07:00

27.6°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.7 km/giờ

10:00

32.6°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.85 km/giờ

13:00

33.2°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
5.47 km/giờ

16:00

31.3°C / 37.6°C
Mây cụm Mây cụm
68%
5.23 km/giờ

19:00

30°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.98 km/giờ

22:00

28.3°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.49 km/giờ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.8°
Sáng/Tối
26.9/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Nhiều mây

01:00

27.7°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.06 km/giờ

04:00

26.4°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.61 km/giờ

07:00

28.7°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.09 km/giờ

10:00

34.3°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
5.65 km/giờ

13:00

35.6°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
5.05 km/giờ

16:00

31.9°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
5.22 km/giờ

19:00

29.1°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.67 km/giờ

22:00

28.2°C / 32.1°C
Mây cụm Mây cụm
77%
2.74 km/giờ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 30.4°C
Mây cụm Mây cụm
75%
3.23 km/giờ

04:00

28.5°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.03 km/giờ

07:00

29.8°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.97 km/giờ

10:00

34.2°C / 38.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
49%
5.03 km/giờ

13:00

35.1°C / 41.5°C
Mây cụm Mây cụm
47%
4.93 km/giờ

16:00

32.9°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
6.83 km/giờ

19:00

28.1°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.36 km/giờ

22:00

29°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.68 km/giờ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ

01:00

27.7°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.19 km/giờ

04:00

26.7°C / 27.4°C
Mây cụm Mây cụm
82%
2.9 km/giờ

07:00

28.1°C / 31.3°C
Mây cụm Mây cụm
73%
3.55 km/giờ

10:00

34.5°C / 39.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
50%
3.49 km/giờ

13:00

33.7°C / 38°C
Mây cụm Mây cụm
57%
5.42 km/giờ

16:00

29.6°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.95 km/giờ

19:00

28.2°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.06 km/giờ

22:00

27.3°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.26 km/giờ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ

01:00

27.8°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.86 km/giờ

04:00

26.9°C / 27.2°C
Mây cụm Mây cụm
82%
3.33 km/giờ

07:00

28.6°C / 31.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
71%
3.51 km/giờ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 34.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Thấp/Cao

25.9°/35.1°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.22 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

6.63