Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:03 | 16/06/2024
Nhiều mây 34.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 40.3°.

Thấp/Cao
25.2°/37.5°
Độ ẩm
55%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.71 km/giờ
Điểm ngưng
24.1 °C
Chỉ số UV
10.36

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
277.04
NH3
1.63
NO
0.01
NO2
0.72
O3
43.63
PM10
2.26
PM25
1.67
SO2
0.48

Thời tiết Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định những ngày tới