Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:40 | 26/05/2024
Thấp/Cao
27.6/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.5/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.6/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.4/ 35.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.4/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 35.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Thấp/Cao

27.9°/35.5°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

31.3 °C

Chỉ số UV

5.49