Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.7°
Sáng/Tối
27.9/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
29/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.9/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Thấp/Cao

27.4°/35.7°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

31.3 °C

Chỉ số UV

5.49