Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:43 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27.2/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 27.1°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Thấp/Cao

27.5°/35.6°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

30.9 °C

Chỉ số UV

4.08