Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:26 | 13/06/2024
Nhiều mây 36.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 43.6°.

Thấp/Cao
27.9°/36.3°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.73 km/giờ
Điểm ngưng
29.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
640.87
NH3
13.55
NO
0
NO2
16.79
O3
50.78
PM10
25.03
PM25
17.7
SO2
12.4

Thời tiết Huyện Yên Thế - Bắc Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Yên Thế - Bắc Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Thế - Bắc Giang những ngày tới