Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:23 | 25/07/2024
Nhiều mây 29.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 36.1°.

Thấp/Cao
25.7°/37°
Độ ẩm
92%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.67 km/giờ
Điểm ngưng
27.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
781.06
NH3
2.95
NO
0
NO2
6.17
O3
52.93
PM10
63.83
PM25
57.66
SO2
3.58

Thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Động - Bắc Giang những ngày tới