Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:51 | 16/07/2024
Mưa vừa 33.3°

Mưa vừa

Cảm giác như 40.7°.

Thấp/Cao
25.5°/35.8°
Độ ẩm
72%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.23 km/giờ
Điểm ngưng
29.6 °C
Chỉ số UV
2.98

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
350.48
NH3
5.51
NO
0.05
NO2
5.74
O3
28.61
PM10
9.08
PM25
6.94
SO2
4.71

Thời tiết Thị trấn Phồn Xương - Huyện Yên Thế theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Phồn Xương - Huyện Yên Thế trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Phồn Xương - Huyện Yên Thế những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Phồn Xương - Huyện Yên Thế những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Phồn Xương - Huyện Yên Thế những ngày tới