Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:41 | 28/11/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Huyện Yên Thế
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:12
Thấp/Cao

21°/31°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.38 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0