Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 02/03/2024
Thấp/Cao
14.4/ 14.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.5/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.9/ 15.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.2/ 17.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.9/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.3/ 18.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 16.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Thấp/Cao

14.2°/20.4°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

7.4 °C

Chỉ số UV

1.93