Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:07 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 25.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 30.8°
Áp suất

994 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 29.7°
Sáng/Tối
28/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.7/ 33.7°
Áp suất

997 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

998 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.9°
Sáng/Tối
28.3/ 26.9°
Áp suất

997 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 26.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 25.8°
Áp suất

996 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 29.1°
Sáng/Tối
26.6/ 30.2°
Áp suất

996 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 30.1°
Sáng/Tối
29.6/ 32.6°
Áp suất

994 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:31
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Thấp/Cao

25.6°/35.4°

Độ ẩm

98%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0