Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:21 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
18/ 13°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
13/ 11°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Huyện Yên Thế
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0