Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:34 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
15.5/ 16.9°
Sáng/Tối
13.5/ 16.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 17.5°
Sáng/Tối
16.6/ 17.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 19.1°
Sáng/Tối
17.9/ 20.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18.8°
Sáng/Tối
18.3/ 18.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 21°
Sáng/Tối
18.2/ 21.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 19.9°
Sáng/Tối
20.5/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.7/ 12.4°
Sáng/Tối
14.4/ 12.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 13.7°
Sáng/Tối
12.5/ 13.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 17.6°
Sáng/Tối
13.2/ 17.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.6/ 21.8°
Sáng/Tối
17.3/ 23.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 23.1°
Sáng/Tối
22.9/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23.5°
Sáng/Tối
21.3/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 20.1°
Sáng/Tối
22.9/ 21.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Thấp/Cao

13.6°/18.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

11.1 °C

Chỉ số UV

0