Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:31 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Yên Thế
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.5