Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:57 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Huyện Yên Thế
Đã cập nhật 27 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.52 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0