Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:18 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.18 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0