Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:53 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 35°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 41°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.87