Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:05 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
24/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 19°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Nhiều mây
Huyện Yên Thế
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Thấp/Cao

17°/31°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0