Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:10 | 16/06/2024
Nhiều mây 33.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.1°.

Thấp/Cao
27.9°/37.2°
Độ ẩm
58%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.96 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
6.63

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
787.74
NH3
7.03
NO
0.24
NO2
5.66
O3
127.32
PM10
67.66
PM25
60.22
SO2
6.62

Thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Việt Yên - Bắc Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Việt Yên - Bắc Giang những ngày tới