Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:08 | 12/04/2024
Nhiều mây 29.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 35.2°.

Thấp/Cao
23.1°/34.2°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.65 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
417.23
NH3
6.14
NO
0
NO2
11.31
O3
52.21
PM10
17.74
PM25
10.43
SO2
7.87

Thời tiết Huyện Lạng Giang - Bắc Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lạng Giang - Bắc Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang những ngày tới