Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:49 | 25/07/2024
Mây cụm 30.8°

Mây cụm

Cảm giác như 37.2°.

Thấp/Cao
26.1°/38.7°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.86 km/giờ
Điểm ngưng
28.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
2109.53
NH3
22.04
NO
0.13
NO2
34.62
O3
7.33
PM10
146.57
PM25
120.26
SO2
10.37

Thời tiết Huyện Lạng Giang - Bắc Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lạng Giang - Bắc Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lạng Giang - Bắc Giang những ngày tới