Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:34 | 23/04/2024
Mây cụm 28.2°

Mây cụm

Cảm giác như 32.7°.

Thấp/Cao
23.3°/34.6°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.93 km/giờ
Điểm ngưng
23.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
707.63
NH3
7.54
NO
0
NO2
7.71
O3
52.21
PM10
30.63
PM25
23.41
SO2
3.87

Thời tiết Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang những ngày tới